top of page
  • Lovella Organics

ออร์แกนิค คืออะไร?

Updated: Feb 12, 2020


Organic vegetables

ในปัจจุบันหลายคนหันมาสนใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ทำให้สินค้าออร์แกนิคได้รับความนิยมกันมากขึ้น ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักออร์แกนิค หรือ เกษตรอินทรีย์กันก่อนดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นผัก เนื้อสัตว์ หรือ เครื่องสำอางค์ออร์แกนิค

ออร์แกนิค คืออะไร?

ออร์แกนิค หรือ เกษตรอินทรีย์ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตร และ กระบวนการผลิตที่ถูกควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือ เคมีสังเคราะห์ ในทุก ๆ ขั้นตอนของการผลิต ซึ่งทำให้การใช้สารกำจัดศัตรูพืชจำเป็นต้องเป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้มาจากธรรมชาติเท่านั้น ดังนั้น ผู้ผลิตจะต้องมีการเตรียม ดิน และ น้ำ เป็นเวลา ตั้งแต่สามปีขึ้นไป เพื่อไม่ให้มีสารเคมีปนเปื่อนหลงเหลืออยู่เลย นอกจากนี้แล้วปุ๋ยที่ใช้ก็ต้องเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติอีกด้วย เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก

การที่มีกระบวนการผลิตที่ต้องการความเอาใจใส่ และการเตรียมการที่ใช้เวลานาน รวมไปถึง การไม่ใช้สารเคมีเร่งให้พืชโตเร็วนั้น ทำให้สินค้าออแกนิคมีต้นทุนในการผลิตหรือปลูกสูง ซึ่งการที่ไม่ใช้สารเคมีนั้นนอกจากส่งผลดีต่อผู้ผลิต และผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย

จำเป็นต้องออร์แกนิค มั้ยนะ?

มากกว่า 60 งานวิจัยที่กล่าวไปในทางเดียวกันว่า ผักออแกนิคจะมีสารอาหารรองมากกว่าผักที่ปลูกโดยทั่วไปเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ในขณะเดียวกันนั้นงานวิจัยบางส่วนพบว่า ผักออร์แกนิคมีสารเคมีที่ปนเปื้อน ในอาหารน้อยกว่าปกติอย่างแน่นอน หรือแทบจะไม่มีสารเคมีเลย แต่ก็ไม่ได้ฟันธงว่าจะไม่มีสารเคมีหลงเหลืออยู่เลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการขนส่ง ซึ่งถ้าถามว่าจำเป็นต้องกินผักออร์แกนิคหรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ออแกนิคมั้ย บอกเลยว่าเป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุุคคล เพราะความเชื่อ ความเข้าใจ และความคาดหวังของแต่ละคนนั้นต่างกัน แต่ที่แน่ๆเราควรจะใส่ใจสิ่งที่เราได้บริโภคไปในแต่ละวัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคมะเร็งเป็นต้น

ทั้งนี้ ดร. Darya Pino ได้เขียนสรุปไว้ใน Blog Summer Tomato, has a great breakdown of the issue เช่นเดียวกันว่า การตัดสินใจ ที่จะซื้อ หรือไม่ซื้อสินค้าออร์แกนิคนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบส่วนตัว ทั้งเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าสินค้าทั่วไป ความปลอดภัยไร้สารเคมี คุณภาพ และรสชาติ ล้วนมีส่วนสำคัญสำหรับการตัดสินใจซื้อสินค้าออแกนิค แต่อย่างไรก็ตามคุณควรตัดสินใจโดยมีหลักฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยมาช่วยด้วย

3,374 views0 comments
bottom of page